Privacybeleid

Sportprijzennederland.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Sportprijzennederland.nl draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- em regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

U kunt ons privacybeleid hier ook downloaden: “Privacybeleid” (PDF).

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Sportprijzennederland.nl gebruikt uw gegevens voor de volgende diensten

  • Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  • Om u te informeren over de ontwikkeling van Sportprijzennederland.nl en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@sportprijzenexpress.nl;
  • Als u bij Sportprijzennederland.nl een klantenprofiel aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In dit profiel slaan wij informatie op zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw in hoeft te vullen;
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
  • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Sportprijzennederland.nl te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Sporprijzennederland.nl verkoopt uw gegevens niet

Sportprijzennederland.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal die uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Sportprijzennederland.nl, of het optimaliseren van haar internetactiviteiten op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Opslaan van gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze site bewaren wij:

  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Advertenties

De site van Sportprijzennederland.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Sportprijzennederland.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u met ons contact opnemen:

Op verzoek verlenen wij aan bezoekers van Sportprijzennederland.nl toegang tot alle informatie die wij van hem bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact op met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact ons opnemen op het hierboven vermeldde adres.